Spring til hovedindhold

“Børn i skilsmisse”

10. maj 2017 07:00 - 10. maj 2017 09:00

Kbh. d. 10 maj 2017 og Fredericia d. 23 maj 2017

TILMELDING: WWW.DLO.DK

John Aasted Halse er kendt som en vi­dende og skarp debat­tør og levende, samt hu­moristisk fore­dragsholder og underviser, når talen er om børns og unges for­hold i familien, skole og dagtilbuddet.

Han har i en årrække været formand for Land­sorganisationen Børns Vilkår og medlem af regeringens børneråd. Har i relation til dagene tema bl.a. udgivet bøgerne: ”Dilemmaer i den moderne familie?”, ”Børn og Stress” og senest: ”Børn i skilsmisser”.

John Aasted Halse vil også være kendt fra sin hyppige optræden som debattør i medierne: aviser, de sociale medier såvel som TV og radio.

Foredraget:

“Børn i skilsmisse”. Må de pædagogiske medarbejdere blande sig i forældres skilsmisse?

Under en skilsmisse og i de efterfølgende konflikter kommer nogle forældre til at svigte deres børn. Det kan være, når vreden tager overhånd.

Så hvad gør man som pædagog eller pædagogmedhjælper, når man kan se, at en skilsmisse eller et bestemt samvær kan skade barnet? Børnene står mere eller mindre alene med sorgen over at miste det daglige samvær med begge forældrene. Og det er vel at mærke en sorg og en krise, børnene bringer med sig i dagtilbuddet.

Her er det den pædagogiske medarbejders pligt at tale med forældrene. Det kan dog være svært at bevæge sig ind på et så penibelt emne som forældres privatliv og hvordan, de vælger at opbygge deres familieliv efter skilsmissen. Hvordan forældrene indretter sig, er som udgangspunkt deres eget anliggende. Men lige så oplagt er det, at medarbejderne i dagtilbud har en pligt til at gå i dialog med forældrene, når de ser, at barnet mistrives.

På samme måde er det vigtigt for medarbejderen at kunne spotte de signaler børnene sender til omgivelserne og efterfølgende prøve at skabe trygge rammer i dagtilbuddet, mens der er krise i hjemmet. Alt dette betyder ikke, at medarbejderen skal være kriseterapeut, men at hun skal være opmærksom på barnets behov.

Temaforedraget, der tager udgangspunkt i John Halses nye bog: ”Børn i skilsmisse”, bidrager med gode råd og anvisninger. Gennem en lang række cases belyses forskellige dilemmaer.

Det siger andre, som har oplevet foredrag med John Halse:

”Et meget godt foredrag, fordi det både var jordnært og inspirerende. Jeg fik meget ud af indholdet, da det blev formidlet med eksempler man kunne genkende”… ”Det var fornøjeligt og sindsoprivende! Fornøjelig, fordi Halse jo har en humor, der fik os til at grine af os selv (forældre/lærere og pædagoger) – sindsoprivende, fordi Halse fik os op af stolene gennem forskellige virkemidler”…” Et godt foredrag med en god blanding af faktuel viden og humor” …