Spring til hovedindhold

Flygtningebørns opvækst med traumer og traumerelateret vold

12. marts 2019 01:00 - 12. marts 2019 04:30

I forbindelse med afslutningen på projektet Behandling af traumerelateret vold i familier med flygtningebaggrund inviterer DIGNITY til konference, hvor vi sætter fokus på den belastning, som børn af traumatiserede flygtningeforældre oplever.

Vi ved fra vores mangeårige forskningsbaserede og kliniske erfaring, at tortur, krigsoplevelser og flugt ikke alene påvirker individet, men hele familien – og at det også sker gennem generationer. Børnenes trivsel og mentale sundhed hænger i høj grad sammen med familiens samlede fysiske, mentale og sociale funktionsniveau og familiens samlede funktionsniveau er af afgørende betydning for børnenes psykiske sundhed på lang sigt.

Vi har i DIGNITY et stort ønske om at indgå i dialog og samarbejde med de relevante sektorer for sammen at blive bedre til at behandle traumatiserede flygtningefamilier og børn mere hensigtsmæssigt og vidensbaseret.

Programmet er derfor tilrettelagt, så de forskellige indlæg og oplæg af eksperter på området indeholder relevant viden, der lægger op til en paneldebat om, hvordan vi sikrer, at regionale og kommunale indsatser til børn af traumatiserede flygtningeforældre understøtter hinanden. Se programmet her.

Der vil være forplejning i løbet af dagen og vi slutter af med et glas vin og uformel dialog mellem kl. 16-16.30.

Tilmelding skal ske via linket her

Du er velkommen til at videresende invitationen til kollegaer eller samarbejdspartnere som kunne finde konferencen