Spring til hovedindhold

International commotiokonference i København den 8. og 9. november 2018

08. november 2018 09:00 - 09. november 2018 04:00

 I Danmark kan man bland læger og andre fagpersoner møde forskelligartede holdninger. Vi har derfor arrangeret en internationale konference og inviteret 6 internationale “spidser” til at tale om commotio – både forskning og behandling.  PROGRAM 2018 CCC

Den 8. og 9. november afholder Center for Hjerneskade den første internationale konference om hjernerystelse – 2018 Copenhagen Concussion Conference – på Københavns Universitet

Formålet med konferencen er at samle klinikere, forskere og andre fagprofessionelle inden for området med henblik på at præsentere og diskutere den nyeste viden og forskning i forhold til hjernerystelse (’state-of-the-art’).

Patienter med længerevarende symptomer efter hjernerystelse er en patientgruppe, der ofte mangler relevante muligheder for udredning, faglig vurdering og tilbud om behandling og støtte til at vende tilbage til en aktiv hverdag med job eller uddannelse.

Aktuelt er der fortsat mange ubekendte i forhold til ætiologi, prognose og behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse (post-concussion syndrome). En særlig udfordring har været at nå frem til en fælles forståelse af, i hvor høj grad henholdsvis biologiske og psykiske faktorer har skullet vægtes i forhold til disse symptomer, hvilket blandt andet er ét af fokuspunkterne for konferencen.

Hjernerystelse og gentagne hovedtraumer har også fået stigende bevågenhed gennem de seneste år, eftersom man er blevet opmærksom på, at sportsudøvere, der hyppigt udsættes for stød og slag mod hovedet (fx i American football), har en forøget risiko for at udvikle neurodegenerativ sygdom (’kronisk traumatisk encefalopati’). Konferencens anden dag vil i forlængelse heraf have særligt fokus på hjernerystelse i forbindelse med sportsudøvelse.

Til konferencen har vi været heldige at få nogle af verdens førende forskere som oplægsholdere til København, hvilket omfatter:

  • Dr. Mark Burns, PhD, Georgetown University (US)
  • Dr. Christopher Giza, MD, UCLA (US)
  • Dr. Nigel King, PhD, University of Oxford (GB)
  • Dr. Nina Feddermann-Demont, MD, Swiss Concussion Center (CH)
  • Dr. Keith Yeates, PhD, University of Calgary (CA)
  • Dr. Grant L. Iverson, PhD, Harvard Medical School (US)

Yderligere oplysninger om konferencen: www.cfh.ku.dk/2018ccc