Spring til hovedindhold

KOM TIL ASTERISK LIVE: FOKUS PÅ DE MINDSTE

11. juni 2019 03:30 - 11. juni 2019 05:30

Asterisk Live i Aarhus 

Tidlig indsats er en krævende opgave for dagtilbud
Ditte Winther-Lindqvist, lektor i pædagogisk psykologi på DPU, Aarhus Universitet

Samarbejdet om børns udvikling i dagtilbuddet kræver en særlig parathed til at rådgive, inddrage og følge op og til at planlægge særlige indsatser over for de børn, der viser tegn på ikke at trives og udvikle sig optimalt. Det arbejde er vanskeligt og krævende og fordrer både tid til refleksion, planlægning og supervision af personalet i dagtilbud. Der er med andre ord stadig meget at gøre på dagtilbudsområdet.

Fem skarpe om arbejdet med ’Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen’
Dorthe Bleses, TrygFondens Børneforskningscenter

Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen er en temabaseret indsats på 20 uger. Det pædagogiske personale får med afsæt i konkrete mål for børnenes kompetencer nemme redskaber til at skabe understøttende og engagerende læringsmiljøer. I oplægget fokuserer Dorthe Bleses på fem udvalgte hovedresultater fra et omfattende effektstudie, hvis overordnede konklusion er, at indsatsen har dokumenteret positiv effekt på børnenes sprog og matematisk forståelse.

Tidlig indsats kræver langsigtede investeringer
Thomas Medom, Rådmand for Børn og Unge, Aarhus Kommune

Udfordringer i en familie påvirker barnets trivsel og udvikling. Jo tidligere vi kan sætte ind, jo nemmere er det at hjælpe barnet – og jo større effekt får indsatsen. Derfor har Aarhus Kommune igangsat en række indsatser med særligt fokus på at styrke de familiemæssige rammer og den tidlige relation mellem forældre og barn i udsatte familier. Fx besøg af sundhedsplejersken hos sårbare gravide eller forældreforberedende forløb for førstegangsforældre. Tidlige indsatser er desværre ofte midlertidigt finansieret, hvilket betyder, at gode erfaringer risikerer at blive tabt. Der er brug for langsigtede investeringer, hvis vi for alvor skal understøtte og hjælpe de børn, der har vanskelige vilkår og ekstra behov, argumenterer Thomas Medom, Rådmand for Børn og Unge, Aarhus Kommune

 

Læs og tilmeld dig her