Spring til hovedindhold

Fokus på at opdage synsproblemer hos 5-7-årige børn skal give flere en god skolestart i Grønland

Forfatter: Komiteen for sundhedsoplysning

Fotograf: Komiteen for sundhedsoplysning

To ud af tre af de 5-årige børn, der har brug for briller eller anden behandling af synet, bliver ikke opdaget rettidigt. Det har en tidligere indsats i Danmark sat fokus på. Nu viser nyt forskningsprojekt i Grønland, at de har samme udfordring. Det er derfor vigtigt, at sundhedsprofessionelle og voksne i børnenes hverdag er opmærksomme på de typiske tegn på synsproblemer, så flere børn kan opdages rettidigt og få en bedre start på deres skolegang.

Derfor iværksættes en ny indsats i Grønland august 2022.

I Grønland bliver børns syn typisk undersøgt ved de obligatoriske børneundersøgelser eller ved mistanke om et muligt synsproblem. Alligevel bliver to ud af tre af de 5-årige børn, der har brug for briller eller anden behandling af synet, ikke opdaget i tide.

Det er derfor vigtigt, at man er opmærksomme på børns syn, så der hurtigst muligt kan blive taget hånd om eventuelle problemer og børnene kan få den bedste start på deres skolegang.

Den nye indsats i Grønland er et samarbejde mellem Departement for Sundhed, Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Synoptik-Fonden, og den skal bidrage til, at endnu flere voksne bliver bedre rustet til at spotte børn med mulige synsproblemer. Indsatsen gennemføres i samarbejde med lærere, pædagoger og optikere samt sundhedsplejersker og øvrigt sundhedspersonale i hele landet.

– Vi ved, at synet er afgørende for, at børn kan følge med i skolen. Det er klart, at jo flere der er opmærksomme på tegn i børnenes adfærd, som kunne hænge sammen med synsproblemer, jo bedre er chancerne for, at vi bliver op opmærksomme på problemerne, så vi kan få dem undersøgt og give børnene den hjælp, de har brug for, fortæller Nick Duelund, ph.d.-studerende og læge ved Dronning Ingrids Sundhedscenter.

Flere skal kende de typiske tegn

Centralt i indsatsen står 9 observerbare indikationer på et synsproblem. De 9 tegn blev i første omgang udviklet i forbindelse med en tilsvarende indsats i Danmark i 2020. (Læs mere om baggrunden i faktaboksen nedenfor.) I udvælgelsen af indikationer er der lagt vægt på, at de er særligt relevante i forhold til børn i alderen 5-7 år, og at de er synlige og dermed mulige at genkende i hverdagssituationer under både skolearbejde og leg. Ved mistanke om et muligt synsproblem er anbefalingen, at læreren eller pædagogen deler mistanken med barnets forældre og opfordrer dem til at kontakte sundhedsplejen eller deres lokale læge, som kan teste barnets syn.

– Selv om sundhedsplejen ikke har den daglige kontakt med børnene, så er vi en rigtig vigtig samarbejdspartner for de øjenfaglige. Derfor er det afgørende, at sundhedsplejen også er klædt på til at hjælpe børn og familier videre til den relevante hjælp, når vi bliver opmærksomme på eventuelle synsproblemer, forklarer ledende sundhedsplejerske Dina Berthelsen.

 

Styrke fælles opmærksomhed på synsproblemer hos børn

Som en del af indsatsen er der udviklet et inspirationsark om børns syn, som skal give et lettilgængeligt overblik og understøtte sundhedsplejen og øvrige sundhedspersoner i arbejdet for at finde flere børn med synsproblemer så tidligt som muligt. Inspirationsarket er udviklet i samarbejde med øjeneksperter, og er siden hen blevet kvalificeret af fagpersoner i Grønland. Inspirationsarket indeholder viden om synstavler, opmærksomhedspunkter ved gennemførsel af en synsprøve, og en liste med de hyppigste synsproblemer og indikationer herpå. Endeligt indeholder arket også en uddybning af plakatens 9 tegn på et synsproblem.

Udover inspirationsarket indeholder indsatsen nye synstavler, som er særligt gode til børn. Synstavlerne distribueres til sundhedsenheder i Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Med tavlerne følger en instruktionsvideo om, hvordan en synsprøve bedst gennemføres. Derudover sendes plakater, der formilder de ni typiske tegn på synsproblemer hos 5-7-årige børn, til skoler, daginstitutioner og optikere. Her er hensigten at skærpe opmærksomheden på tegnene hos både lærere, pædagoger og forældre.

Ved både at udvikle et inspirationsark målrettet sundhedspersoner og en plakat med de ni tegn, som kan hænges op i klasselokaler, personalerum og konsultationsrum er målet at skabe et fælles afsæt for at finde og hjælpe endnu flere børn med synsproblemer.

 

Fakta

 

De 9 typiske tegn på synsproblemer hos 5-7-årige børn

1) Barnet klager over hovedpine

Hvis barnet hyppigt klager over hovedpine, kan det være tegn på et synsproblem. Ikke alle børn kan beskrive hovedpine, derfor kan der spørges ind til, om barnet har ondt bag øjnene eller er ’træt i hovedet’.

 

2) Barnet har synlig skelen, også bare en gang i mellem

Nogle børn skeler hele tiden, mens andre børn skeler en gang imellem. Det kan være et udtryk for, at barnet overanstrenger sine øjne. Man opdager bedst skelen ved, at det ene øje ’ikke følger med’ det andet.

 

3) Tager teksten meget tæt på under læsning

Barnet tager teksten meget tæt på, når det læser eller leger, eller oplever ubehag ved læsning og lignende aktiviteter, fx på tablet eller computer.

 

4) Dækker for eller lukker det ene øje

For at fokusere dækker eller lukker barnet det ene øje eller lægger hovedet på skrå.

 

5) Er tydeligt generet af lys

Barnet er usædvanlig lysfølsom, hvilket kan komme til udtryk i stærkt sollys eller ved skift mellem indendørs og udendørs aktivitet samt ved lys fra tv, tablets osv.

 

6) Virker klodset eller har problemer med finmotorikken

Syn og motorik er tæt forbundet, så hvis synet halter, vil barnet også have svært ved at koordinere sine bevægelser i forhold til sine jævnaldrende. Det kan komme til udtryk ved, at barnet ofte støder ind i ting og møbler, spilder, når det spiser og drikker, eller har svært ved at gribe en bold.

 

7) Har problemer med at se ting, der er langt væk

Læg mærke til, om barnets kniber øjnene sammen for at se ting på afstand. Det kan også være, at barnet af sig selv ønsker at rykke tættere på tavlen eller ikke vil være med til fx boldspil.

 

8) Har svært ved at sidde stille og koncentrere sig

Hvis barnet skal bruge ekstra kræfter på at se optimalt, bliver det hurtigt træt og kan miste koncentrationen, hvilket smitter af på lysten til at læse og lave lektier. Det kan også være, at barnet peger med fingrene på bogstaverne eller fortæller, at bogstaverne flyder sammen.

 

9) Er træt i øjnene og gnider sig i dem

Barnet klager over ubehag bag øjnene eller trætte øjne.

 

Indsatsen og indsatsens materiale er blevet målrettet Grønland i samarbejde med grønlandske myndigheder og fagpersoner, både med hensyn til materialer og modtagere.

 

Indsatsen er et samarbejde mellem Departement for Sundhed, Det Grønlandske Sundhedsvæsen og Synoptik-Fonden. Derudover har læge Hanne Jensen og læge og ph.d.-studerende Nick Duelund bidraget med faglig kvalificering af indsatsen. Materialet er beskrevet på både grønlandsk og dansk på Synoptik-Fondens hjemmeside.

 

BAGGRUND FOR INDSATSEN

 

Udvikling af materiale og gennemførsel af indsatsen er varetaget af Komiteen for Sundhedsoplysning.

 

Forskningsundersøgelse om børns syn:

 • Børn og Unges Syn, Synoptik-Fonden 2018

http://synoptik-fonden.dk/wp-content/uploads/White-paper-Projekt-Børn-og-Unges-Syn_web.pdf

 

Afdækning af indikationer

 • Afdækningen af indikationer er gennemført af Komiteen for Sundhedsoplysning.
  Den går på tværs af Danmark, Norge og Sverige og omfatter:
 • Videnskabelig litteratur, artikler m.v.
 • Informationsmaterialer og anbefalinger fra nationale styrelser og ministerier
 • Informationsmaterialer fra organisationer og sundhedsfaglige
 • Primærsektoren hos hhv.:
  • sundhedsplejen
  • almen praksis
  • privatpraktiserende øjenlæger.
 • Sekundær sektor dvs. hospitalsøjenlæger

 

*Styregruppen bestod af:

 • Lisbeth Sandfeld, overlæge og Ph.d., Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Inger Holst, skele-terapeut, Sjælland Universitetshospital, Roskilde
 • Susanne Rank Lücke, sundhedsplejerske, formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker
 • Merete Rubeck Petersen, praktiserende læge
 • Anette Slyngborg, klinisk fagspecialist og master i optometri, Synoptik A/S
 • Steffen Heegaard, professor, dr.med. klinisk professor ved SUND og overlæge i øjensygdomme Rigshospitalet/Glostrup, øjenafdelingen og patologiafdelingen
 • Grethe Ebert Jacobsen, sekretariatsleder, Synoptik-Fonden

 

Barnets syn i Danmark 

Tilbage i 2013 satte Synoptik-Fonden med ”Projekt Børn og Unges Syn” fokus på uopdagede synproblemer blandt danske børn. En af konklusionerne var, at vi trods gentagne systematiske screeninger af børns syn i Danmark, stadig kan blive endnu bedre til at opdage børns synsproblemer endnu tidligere.

Med henblik på at styrke fokus på at opdage synsproblemer hos børn gennemførte Komiteen for Sundhedsoplysning på vegne af Synoptik-Fonden i 2019 en afdækning af validerede indikationer på dårligt syn hos børn under projekt Barnets Syn. Afdækningen omfattede Danmark, Norge og Sverige. Afdækningen viste, at det ikke er muligt at udpege validerede indikationer på dårligt syn hos børn, men at der er stort sammenfald mellem de indikationer, der beskrives i de tre lande – på tværs af videnskabelig litteratur, officielle retningslinjer samt informationsmateriale fra sundhedsfaglige organisationer.

Som led i forarbejdet til indsatsen blev der i Danmark foretaget interview med sundhedsplejersker. Her blev der bl.a. spurgt ind til, hvilke tegn på dårligt syn hos børnene, de typisk modtager henvendelser om eller selv er opmærksomme på i deres hverdag. Langt de fleste sundhedsplejersker kendte til tegn på synsproblemer såsom hovedpine, skelen og behov for at blive rykket tættere på tavlen, mens der var mindre opmærksomhed på andre tegn såsom koncentrationsbesvær, udfordringer med motorikken og lysfølsomhed. Samtidig pegede interviewene på en efterspørgsel efter mere viden om synsproblemer hos børn.

Indsatsen i Grønland er baseret på den danske indsats. Et nyt forskningsprojekt har nemlig vist at problemstillingen er den samme i Grønland. Synoptik-fonden har derfor valgt at understøtte en indsats i Grønland i efteråret 2022 i samarbejde med det grønlandske sundhedsministerium.

 

Gratis materialer til sundhedspleje i Danmark om børns syn

Indsatsen ”Barnets syn” i Danmark blev iværksat i 2020. Den er målrettet voksne, der er tæt på børnene i hverdagen, dvs. lærere og pædagoger. Ved at informere disse nøglepersoner om de tegn på dårligt syn, der kan observeres i den daglige leg og undervisning, får de voksne nye redskaber til at opdage de børn, der har udfordringer med synet.

Der er lavet et meroptryk, så sundhedspleje og skoler kan bestille materialerne, hvis de mangler.

 

Bestil gratis inspirationsark om børns syn til sundhedsplejen

Inspirationsark om børns syn målrettet sundhedsplejen på alle landets skoler. Inspirationsarket er udarbejdet i samarbejde med øjenfaglige eksperter og indeholder viden om synstavler, synsprøver, synsproblemer og en uddybning af de typiske tegn på dårligt syn, der også optræder på plakaten.

Der skal kun betales leveringsomkostninger.

 

Bestil gratis plakater

Plakater med de 9 synlige tegn på mulige synsproblemer, som de voksne kan holde øje med hos børnene, kan bestilles her. Plakaterne kan hænges op i personalerum, klasseværelser o. lign. steder, hvor den er synlig og kan minde de voksne om de 9 vigtige tegn i hverdagen.

Der skal kun betales leveringsomkostninger.

 

Bestil  materialer på dansk og  læs mere om indsatsen her:

http://synoptik-fonden.dk/projekter/projekt-barnets-syn/

Se diverse følgebreve, inspirationsark og plakater på Grønlandsk her:

Web