Spring til hovedindhold

Invitation til temadage om børns søvn, samt om udvikling af Landsdækkende Database for Børn og Unges sundhed.

Forfatter: SDU Pia Rønnenkamp Specialkonsulent Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Statens Institut for Folkesundhed Børn og unges sundhed

Fotograf: sdu

Databasen Børns Sundhed og den Landsdækkende Database for Børn og Unge, vil gerne invitere alle landets sundhedsplejersker til temadag 3 steder i landet. (Læs mere om baggrund i invitationen)

På temadagen vil der være oplæg omhandlende en ny rapport om børns søvn. Rapporten er udarbejdet af børnesundhedsforskere på Statens Institut for Folkesundhed, på baggrund af sundhedsplejerske journal data.

Der vil være ekspertoplæg af førende søvnforsker Poul Jennum, samt praksisorienteret oplæg fra Center for søvn Sine Ditlev Bihlet, som vil bidrage med nyeste viden om børns søvn, og med konkrete værktøjer til sundhedsplejerskernes vejledning til spæd- og småbørn, samt skolebørn.

Derudover vil der være oplæg om udviklingen af den Landsdækkende Database for Børn og Unges sundhed, herunder oplæg fra kommuner der allerede nu er med i databasesamarbejdet, som vil give et indblik i hvordan de anvender datarapporter og sundhedsprofiler i deres arbejde med strategi og indsatser i kommunen.

Temadagen er gratis (se programmet nedenfor)

 

Programmet er enslydende i de forskellige regioner, blot er tidspunktet lidt forskudt i København.

I kan melde jer til den temadag der passer jer bedst.

 

Temadagene vil blive afholdt fra kl. 9.30 -15.30 på nedenstående datoer, dog i Kbh. er det er fra 10-16:

 

23/5                 Region Hovedstaden kl. 10 – 16

                         Chr. Hansen Auditorium, Bartholinsgade 4a,1356 Kbh. K.,

Tilmeldings link: https://event.sdu.dk/temaboern-regionh

 

24/5                 Region Nord kl. 9.30 -15.30

Trekanten, Sebbersundsvej 2a, 9229 Aalborg Øst, i Salen,

Tilmeldings link: https://event.sdu.dk/temaboern-regionn

 

 

13/6                Region Syd kl. 9.30 -15.30

Syddansk Universitet, Universitetsparken 1, 6000 Kolding

Tilmeldings link: https://event.sdu.dk/temaboern-regions

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tilmelding senest 30.4.23.

Hvis I har spørgsmål til temadagen eller den landsdækkende database er I velkomne til at kontakte formanden for Databasen Børns Sundhed Pia Rønnenkamp. Mail:piro@sdu.dk, tlf. 23 64 72 94

 

 

Programmet er enslydende i de forskellige regioner, blot er tidspunktet lidt forskudt i København.

I kan melde jer til den temadag der passer jer bedst

Invitation til temadage for sundhedsplejersker