Spring til hovedindhold

Nordisk samarbejde

NoSB

NoSB er et samarbejde mellem de skandinaviske sundhedsplejersker og børnesygeplejersker.

Formålet at give kundskaber og øge kvalifikationsniveauet for sundhedsplejersker og sygeplejersker, der arbejder inden for forebyggelse, sundhedsfremme og behandling af børn og unge og deres familier. Samarbejdet er et forum for faglig diskussion på det sundhedsfremmende og forebyggende område. Formålet er også at skabe et netværk for uddannelse, forskning og udvikling mellem de nordiske lande.

Nuværende medlemslande er:
Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island Færøerne og Grønland.

Hvert år inviteres repræsentanter for landene til et samarbejdsmøde, hvor aktuelle emner drøftes.

NoSB-Samarbeidsavtale-2022

Læs mere på NoSB´s Facebook

Om sundhedsplejersker på Færøerne og i Grønland

På Færøerne er der 30 sundhedsplejersker. I Grønland er der 20 normerede stillinger som sundhedsplejersker, heraf er godt 5 etniske grønlændere.