Spring til hovedindhold

En sund start for alle børn – materialer fra en temaeftermiddag afholdt af KL.

Forfatter: Kirsten Birk

En virklig inspirerende eftermiddag – se Oplæg Temadag_En sund start for alle børn, materiale, links m.m fra dagen.

Hvordan kan vi bruge forebyggelsespakkerne – hvor er vi i sundhedsplejen nævnt? Sundhedstyrelsen har gjort det nemt via hjemmesiden. Her kan du klikke på både områder og målgrupper.

SKEMA anbefalinger fra forebyggelsespakkerne målrettet sundhedsplejen

Forebyggelse for fremtiden

KL kommer i udspillet ‘Forebyggelse for fremtiden’ med 6 pejlemærker som gør en forskel for borgernes sundhed.

Invitation til politisk drøftelse

Sundhed er en forudsætning for, at borgerne kan leve det liv, de ønsker. Mange lever dog med fysisk og mental sygdom, der i væsentlig grad kunne have været forebygget.

Alle borgere er på forskellige tidspunkter af deres liv i kontakt med kommunen – fx i sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, jobcentre og i ældreplejen. Og alle borgere færdes i byrummet, i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Kommunerne har derfor nogle helt unikke muligheder for at bidrage til at fremme sundheden og forebygge sygdom hos borgerne.

Med udspillet indbyder KL til en politisk drøftelse i kommunalbestyrelserne om, hvordan den enkelte kommune fremadrettet kan skabe endnu mere systematik og bedre kvalitet i forebyggelsesindsatsen på tværs af fagområder.

 6 pejlemærker for fremtidens forebyggelse – KL’udspil på 4 minutter 

Og her er andre  relevante links