Spring til hovedindhold

Anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier

Målgruppen for anbefalingerne er børn, unge og deres familier. Anbefalingerne skal medvirke til, at børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme får den lindring og omsorg, de har behov for gennem hele sygdomsforløbet. Anbefalingerne skal desuden medvirke til at give familierne den nødvendige støtte, enten undervejs i sygdomsforløbet, hvor der kan være brug for aflastning i kortere eller længere tid, eller når afslutningen på barnets liv er nær. Anbefalingerne har blandt andet fokus på at skabe trygge rammer i barnets eget hjem, så barnet kan blive hjemme længst muligt, hvis familien ønsker det.

læs anbefalingerne her