Spring til hovedindhold

Sundhedsstyrelsen og udgivelser fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen er en styrelse under Sundheds- og ældreministeriet

Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk
Her findes bl.a. råd og vejledninger, som sundhedsplejersker skal rette sig efter i arbejdet.

Sundhedsstyrelsens opgaver består bl.a. i at bistå indenrigs- og sundhedsministeren med den centrale forvaltning af sundhedsmæssige anliggender, at følge sundhedsforholdene og at holde sig orienteret om den til enhver tid værende faglige viden på sundhedsområdet samt at orientere vedkommende myndighed i fornødent omfang, når styrelsen bliver bekendt med overtrædelser eller mangler på sundhedsområdet.

Endvidere skal Sundhedsstyrelsen orientere offentligheden, når særlige sundhedsforhold gør det nødvendigt, yde ministeren og andre myndigheder rådgivning i sundhedsfaglige spørgsmål og føre tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, herunder indstille fratagelse af autorisation, hvis det må antages, at udøveren er til fare for patienten. Hertil kommer en række særlige opgaver fastlagt direkte i særlove på sundhedsområdet.
Fra 1. januar 2007 er Sundhedsstyrelsen og Embedslægevæsenet lagt sammen til en enhedsorganisation med fælles ledelse, lovgrundlag og finanslovskonto.

 

Sundhedsplejersker ansat i Sundhedsstyrelsen

 

Annette Poulsen er ansat som sundhedsplejerske i Forebyggelse og Ulighed i Sundhedsstyrelsen. Hun efterfølger Jette Weiss Poulsen, som var i Sundhedsstyrelsen i 16 år.

Kort præsentation

  • 1994: Sundhedsplejerske, ansat i Københavns Kommune, lokalcenter Bispebjerg
  • 1997: Koordinerende sundhedsplejerske, samme sted
  • 2003: Konsulent i Falck. Udvikler Falcks Baby Hot-line og senere kurset ”Fra vil selv til kan selv”, der handler om det 1½ – 3 årige barn
  • 2003: Master i Sundhedspædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet
  • 2004: Afholder kurser i metoden ”Aktive vurderinger” sammen med kollega
  • 1. august 2004: ansættes i Sundhedsstyrelsen.

Marianne Albagaard er ansat som sundhedsplejerske i Forebyggelse og Ulighed. Foruden ledelses erfaring har Marianne erfaring med projektledelse af tværfaglige indsatser.

  • 2007: Sundhedsplejerske, ansat i Københavns Kommune
  • 1017: leder i sundhedsplejen  Brønshøj/Vanløse
  • 1. april 2022: ansættes i Sundhedsstyrelsen.

I “Sundhedsplejersken” skriver Annette og Marianne  om de seneste nyheder.

Annette og Marianne har mange forskellige opgaver og svarer bl. a. på faglige spørgsmål fra landets sundhedsplejersker. Du kan også finde link til Sundhedsstyrelsens nyhedsbrev her på siden.

 

Anbefalinger for svangre­omsorgen

Anbefalingerne henvender sig bredt til sundhedspersonalet i og uden for sygehuset, især praktiserende læger, jordemødre, obstetrikere, personale på barselsafdelinger og sundhedsplejersker.

Anbefalinger-svangreomsorgen 2021

 

Vejledning om forebyggende sundhestydelsen til børn og unge 2019

Vejledning-om-Forebyggende sundhedsydelser 3 udg

Skolesundhedsarbejde

Skolesundhedsarbejde 2015

 

Sundhedsstyrelsens vejledning om medicingivning i institutioner, skoler og fritidsordninger

Sundhedsstyrelsen har opdateret sine vejledning om medicingivning og har herunder præciseret, at det også er gældende i skoler og skolefritidsordninger.

Revideret 02-05.22 Kirsten Birk