Spring til hovedindhold

Snifning og unge

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et materialesæt vedr. unge og snifning. Materialet henvender sig til lærere, sundhedspersonale og forældre. Stofinfo

Sådan bruges materialet – vejledning til lærer og sundhedspersonale

Forslag til handleplan – til skole og personale

Pjece til forældre – børn og snifning

Ovenstående materiale er fra Sundhedsstyrelsen tænkt som et redskab for skoler og ungdomsklubber til at tage fat om problemer med snifning, hvis de dukker op blandt unge i lokalområdet. Det indeholder en CD med forslag til generel handleplan, oplæg til afholdelse af forældremøder, samt en pjece til forældre.

Snifning af forskellige gasser og opløsningsmidler, der er let tilgængelige i en række dagligvarer, er en meget farlig måde at eksperimentere med rus på. Snifning optræder typisk som en ”modedille” i en gruppe af unge, og der er gode erfaringer med at stoppe det, hvis lærere, pædagoger og forældre tager fat om problemet. Materialet er tænkt som en hjælp til dette og retter sig til de voksne.

Materialet indeholder ikke generel informatione til de unge, da en generel oplysningsindsats risikerer at blive reklame for snifning frem for det modsatte.

Revideret 12.11.16 Susanne Rank Lücke