Spring til hovedindhold

Børn og unge med astma, allergi og eksem kan komme på sommercamp i Danmark

Astma-Allergi Foreningen arrangerer sommercamp for børn og unge med astma, allergi og eksem, kaldet Luftballonen Sommercamp.

I Luftballonen lærer deltagerne at leve med deres kroniske sygdom, møder ligesindede og får hjælp til at mestre deres sygdom igennem undervisning af fagpersonale, samvær og idræt. Sundhedsplejerskerne på landets skoler kan være det vigtige bindeled imellem skolebarnet, forældre og Luftballonen.

Sommercamp for børn og unge med astma, allergi og eksem

10% af alle skolebørn har astma og det er den hyppigst forekommende kroniske sygdom hos børn. Et velbehandlet barn med astma føler sig ikke anderledes end kammeraterne og kan deltage på lige fod i idræts – og fritidsaktiviteter. Et ubehandlet barn med astma har høj risiko for at udvikle mere alvorlige lungesygdomme senere i livet, ud over risikoen for overvægt, diabetes og andre livsstilssygdomme. Sundhedsstyrelsen er opmærksom på problematikken omkring et ubehandlet barn med astma og har både i 2015 og 2016 haft et øget fokus på forskellige behandlingsmuligheder samt øget behov for en tidlig indsats.

Luftballonen Sommercamp er et sommertilbud til børn og unge mellem 9 og 17 år med astma, allergi og/eller eksem. Campen varer i 8 dage og foregår i skolernes sommerferie, målrettet kronisk syge børn, som under en aktiv og faglig koloni lærer at leve med deres sygdom. Deltagerne bor i tre forskellige aldersopdelte teltlejre, hvor de både bliver undervist i deres sygdom og introduceret i forskellige idræts- og samværsaktiviteter. Campen ulmer af aktivitet fra alle de dedikerede frivillige der, sammen med ledelsen og fagpersonalet, sørger for at alle deltagere har det godt, bliver fulgt rundt til aktiviteterne, har en at holde i hånd ved hjemve og siger godmorgen og godnat.

Luftballonens hovedkerne er at klæde deltagerne på til bedre at kunne mestre deres kroniske sygdomme, hvilket opnås via undervisning i medicinhåndtering/fysioterapi/korrekt kost, selvhjælp samt sociale og sundhedsfremmende aktiviteter. Skiftevis løber deltagerne intervalløb, der træner deres kondition og astma, undervises i astmaskole, eksemskole eller til fysioterapi, laver gruppearbejde og kreative aktiviteter, tager fx på kanoudflugt eller løber i samlet flok i det traditionelle Luftballonløb. Alt sammen med ligesindede og glade børn og unge, der alle ved, hvordan det er at leve med en kronisk sygdom.

Projektet er landsdækkende, upolitisk og non-profit under Astma-Allergi Foreningen. Projektlederne Ine Møller Hansen og Ole Møller Hansen har startet campen i Danmark efter inspiration fra lignende tiltag fra Holland. Snart herefter blev den første danske astmacamp oprettet i Danmark, via støtte fra Lions Prisen 2002 på 500.000kr. Herefter har der været afholdt camp hvert år.

Kontrol af sygdom og højt fagligt niveau

Der er 3 elementer knyttet til opholdet; faglig viden i en astmaskole ved astmasygeplejerske, undervisning af en lungefysioterapeut samt eksemsygeplejerske, samvær med andre ligesindede i samme situation og inspiration til et sundt og aktivt liv. Astmaskolen og tilkaldevagt igennem hele opholdet varetages af sygeplejerske Susanne Larsen, der til dagligt arbejder på Herlev Hospital, Børneambulatoriet for astma-allergi, hvor hun møder børn med astma, allergi og eksem. I Luftballonen er astmaskolen obligatorisk for alle, og her underviser Susanne. Hun gennemgår lungernes anatomi og funktion, årsagen bag astma samt redskaber til håndtering af astma i det daglige og under anfald. Temaundervisningen foregår i mindre hold, hvor hver deltager følges individuelt, og udviklingen af lungefunktionen måles igennem hele opholdet. Deltagerne lærer at få mere kontrol over deres astma samt større frihed til at turde bevæge sig – også efter Luftballonen er slut. Det er muligt for den tilknyttede sundhedsplejerske at følge med i barnets udvikling både før og efter Luftballonen, vha. dagbøger over lungefunktionen. Campen kan ses som et tillæg til barnets eksisterende behandlingsforløb. ”Som lejrens sygeplejerske og ansvarlig for lejrens terapeutiske indhold kan jeg bekræfte, at alle deltagende børn og unge får et meget udbytterigt kursus, der kombinerer den teoretiske astmaskole med opfølgende praktiske øvelser. Forløbet af kurset er intensivt og aldersopdelt, og vi opnår gode resultater ved at kombinere et stort socialt indhold med kursusforløb i en tryg lejr, hvor selv meget hårdt ramte børn og unge med astma, allergi og eksem kan deltage. Vi tilbyder et kursus-forløb, hvor vi målrettet går efter, at deltagerne lærer at mestre deres kroniske sygdom. ” Susanne Larsen, astmasygeplejerske i Luftballonen.

Fysioterapeuten underviser i vejrtræningsteknikker, i stødeteknikker og pusteteknikker, og forløbet er udviklet i et tæt samarbejde med astmasygeplejersken. Eksemsygeplejersken håndterer de eksemramte deltagere, som bliver undervist i årsag til eksem og forskellige cremebehandlinger. Der bliver også åbnet for, at deltagerne kan fortælle deres egen historie og hjælpe hinanden med at tackle at leve deres sygdomme.

Forældrene lærer at give slip

At sende sit barn med kronisk sygdom alene afsted på camp, er ikke lige let for forældre eller det tilknyttede sundhedspersonale. Fagpersonalet, ledelsen og alle frivillige er præget af mange års erfaring og med en ånd, der brænder for at give alle deltagerne en unik oplevelse hvert år. Undervejs er der kontakt til pårørende via Facebook, nyhedsbreve og faste telefontider, hvor forældrene kan spørge ind til deres barn. Jette Kristine Pedersen, mor til deltager Kristian på 12 år, fortæller at Luftballonen betyder alverden for dem som familie. Kristian har eksem og astma, men Jette føler sig alligevel 100% tryg ved at sende ham afsted til Luftballonen. ”Jeg er 100% tryg. Jeg ved, han er i de bedste hænder, der er super dygtige frivillige med (mange af dem som selv tidligere har været deltagere) og ligeledes er der astmasygeplejerske og fysioterapeut. Jeg ved, at de passer på ham”. Første gang, Jette skulle sige på gensyn til Kristian, var det med en klump i maven og nervøsitet, da det var første gang, at han skulle være væk hjemmefra i længere tid. Men Jette fortæller, at hun kørte fra en glad dreng, der allerede var i gang med at spille fodbold, og det gjorde det helt ok at tage afsted. Det hjælper også at kunne følge med i en lukket Facebookgruppe undervejs, hvor man ser billeder og små dagbøger fra aktiviteterne, fortæller Jette.

Astma uden mor og far

For nogle børn udgør deres sygdom en belastning i hverdagen. Under Luftballonen bor de tæt sammen med jævnaldrende, og mange aktiviteter foregår på tværs af aldersgrupper og nedbryder derfor sociale barrierer. Deltagerne opnår typisk et forbedret velvære i form af bedre selvtillid, større motivation, bedre kondition og mere lyst til at dyrke motion trods deres kroniske sygdom. Deltagerne går fra usikkerhed til at mestre deres kroniske sygdom, hvilket også giver et tættere samarbejde med skolens sundhedsplejerske og barnets øvrige faste sundhedspersonale. Mange deltagere bliver mere modige og får højere selvværd, holder oplæg for deres klasse og på den måde bliver de ambassadører for andre børn og unge med astma, allergi og/eller eksem.

Kristian har deltaget i Luftballonen i 3 år og havde altså sit første år i campen som kun 9-årig. Han har det super godt med at være væk hjemmefra og fortæller, at han heller ikke i forvejen har problemer med hjemve. Spørger man Kristian hvad det bedste er ved Luftballonen, siger han det er vennerne. ”Det bedste ved Luftballonen er, at man får nogle rigtige gode venner, der også ved hvordan det er at have astma, eksem og/eller allergi”. Ud over nye venskaber lærer Kristian meget om sin eksem og astma. Han fortæller, at han har fået det bedre efter at have været på Luftballonen og har lært en masse nyt, som han også bruger efter campen er slut.

”Jeg har lært en masse om både astma, allergi og eksem og hvilken slags medicin, man kan få for det. Fx. astmamedicin: Easyhaler, turbohaler, diskos, astmaspray osv. Jeg har også lært, at det er godt at have en pepfløjte med forskellige modstande som kan hjælpe mod slim. Vi puster også peakflow og kan følge, hvordan ens lungefunktion har det”.

Kristian er tryg ved Luftballonens astmasygeplejerske og ved, at han kan få hjælp og støtte hos Susanne, fx. det år han oplevede en forkølelse og havde behov for ekstra medicin.

Familielivet efter campen

Luftballonen vil gerne gøre en forskel for børn og unge, mellem 9 og 17 år med astma, allergi og/eller eksem, igennem et samarbejde imellem landets sundhedsplejerske på skolerne, som har den tætte og kontinuerlige kontakt med disse børn og kontakten til forældrene igennem barnets sygdoms- og behandlingsforløb. Det er ikke kun barnet, der oplever en positiv ændring efter campen. Også familielivet bærer præg af et mere velbehandlet og harmonisk barn.

Jette fortæller, at Kristian er et andet barn, når han bliver hentet efter campen. Familien oplever, at Kristian blomstrer og har fået højere selvværd, da han er sammen med ligesindede i et miljø, der både socialt men også fagligt støtter op om at være barn eller ung med astma. Kammeratskabet i Luftballonen vægter højst og der bliver talt non stop i bilen på vej hjem fra campen, om alle de oplevelser, der har været. Kristian er meget opmærksom på sin astma og sørger selv for at tanke op på medicin, hvis han en dag har brug for ekstra. På den måde er han meget selvstændig og kan dyrke idræt og være aktiv, på lige fod med andre på samme alder. Lillebroren på 9,5 år viser også interesse for campen, og da han har astma og husstøvmideallergi, har han også mulighed for at være deltager sammen med sin storebror.

Faktaboks
 
–         Luftballonen er en sommercamp for børn og unge med astma, allergi og/eller eksem
–         Luftballonen varer i 9 dage
–         Luftballonen har kapacitet til ca. 60 deltagere, fordelt fra hele landet
–         Forældreandel er 1.400 kr. for de yngste deltagere og 1.700 kr. for de ældste deltagere
–         Fast fagpersonale under hele lejren
–         Drives ved økonomisk støtte fra Trygfonden og offentlige puljer
–         Besøg Luftballonens hjemmeside: www.luftballonen.dk

Referencer

Forfatter: CHARLOTTE VAN GILS, PROJEKTKOORDINATOR, ASTMA-ALLERGI FORENINGEN, WWW.ASTMA-FYN.DK, WWW.LUFTBALLONEN.DK (TEKST)

Fotograf: KIRI SALVADOR (FOTO)