Spring til hovedindhold

Høring om udsatte grønlandske børn i Danmark

Det blev en spændende og udbytterig debat, hvor udsatte grønlandske børn og familier blev sat på dagsordenen og der blev afgivet løfter om at sætte ind over for målgruppen. (oktober 2011)

Vi var særligt glade for:

  • At alle tilstedeværende partier var enige om, at Danmark har en særlig forpligtelse over for Grønland pga. fælles historie og Rigsfællesskab. Forpligtelsen gælder også over for de udsatte grønlændere, der flytter til Danmark af den ene eller den anden årsag.
  • At der var bred politisk velvilje til at sætte ind med handling over for denne sårbare målgruppe, så Danmark i højere grad kan forebygge, at udsatte grønlandske børn og familier fortsat lever socialt isoleret og mistrives i Danmark.
  • At socialministeren vil aftale nye regler med sin grønlandske kollega Mimi Karlsen om at udveksle oplysninger om grønlandske familier med børn, der flytter mellem de to lande.
  • At alle politiske paneldeltagere udtrykte vilje til at arbejde for at forbedre forholdene for udsatte grønlandske børn og familier i Danmark.
  • At både Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, de grønlandske partier og Venstre vil arbejde for at få udsatte grønlandske børn på finansloven (IA, Siumut, Venstre, S, SF og EL). Og at de øvrige partier som minimum går ind for, at området skal prioriteres i satspuljeforhandlingerne.

De fremsatte udspil er med til at skabe håb om, at private organisationer som Foreningen Grønlandske Børn og andre kan fortsætte deres arbejde med at forbedre i livsvilkårene for udsatte grønlandske børn og familier i Danmark. Vi håber, at du har fået tilstrækkelig indsigt i livsvilkårene for denne målgruppe til at ville bruge din politiske indflydelse til at sikre, at der bliver sat politisk handling bag de pæne ord, og at der bliver afsat penge til dels at forsætte den nuværende integrationsindsats og dels til at skabe en permanent integrationstilbud til udsatte grønlandske borgere i Danmark, så endnu flere kan begynde at trives og få bedre fremtidsudsigter i det danske samfund.


Tak for dit bidrag hertil!
På Foreningen Grønlandske Børns vegne

Revideret feb. 2016