Spring til hovedindhold

Vold mod børn i hjemmet

Sofie K. Led (sundhedsplejerske og medlem af Københavns Borgerrepræsentation) har stillet forslag om, at dette emne tages med i Københavnerbarometret.

Temaet er taget op på baggrund af en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt store skolebørn, hvor hver 5. elev følte at de ikke havde en voksen at snakke om dette med.

Se hele motivationen her

Revselsesretten blev afskaffet i 1996, men det ser ud til, at forældre fortsat praktisere voldelig adfærd i forhold til deres børn. Ofte vil det være forældre, der slår i afmagt eller i påvirket tilstand – det bliver det dog ikke legitimt af.

På tegningen kan du se udviklingen af børns redigheder i Danmark.
Tegnet af Jimmy Wistisen

Revideret 13.11.16 Susanne Rank Lücke