Spring til hovedindhold

Vi finder udveje – Evalueringsrapport om børnegruppe for skilsmissebørn

To sundhedsplejersker – Hanne Morgenfrue og Linda Rolsted har udviklet og gennemført projektet.

Projektet har indeholdt 8 børnegruppemøder á 2 timers varighed en gang om ugen over 2 måneder i efteråret 2004. Der har deltaget 6 børn i alderen 9-12 år fra en skole i Randers.

Projektet er så vidt vides det første af sin art, der er eksternt evalueret i Danmark.

Klik på evalueringrapporten “Vi finder udveje” fra 2005 og download den.

Herunder er et uddrag fra evalueringsrapportens Abstract:

I alt 75.152 eller 6,7 pct. af børn i alderen 0-16 år pr. 1. januar 2003 oplevede brud i familien i løbet af 2003.

Børnegruppens metoder har været en kombination af gruppeprocesfremmende aktiviteter og individuelt udviklende aktiviteter særligt med fokus på et anerkendende sprogbrug. Gruppeprocesserne har givet børnene mulighed for at tale med andre børn i samme situation, at kunne spejle sig i andre, og ikke have følelsen af at være det eneste skilsmissebarn i verden. Gruppen har givet børnene samhørighedsfølelse, mulighed for at lytte til de andre og bruge det hørte til egen bearbejdning af skilsmissen. Kommunikationen og sprogbruget kan beskrives som anerkendende, udforskende, nysgerrigt og omsorgsfuldt.

Det har været gruppeledernes faglighed og personlighed, der gennem deres bevidste og refleksive faglige valg omkring mål og metoder, har fremmet børnenes evne til at mærke deres følelser, stå ved dem og udtrykke dem.

Børnegruppe har haft betydning for børnene ved, at de har fået en øget bevidsthed om egne følelser og behov, et nuanceret sprog til at udtrykke disse, og en række “redningsplanker”, som de selv kan arbejde videre med efter projektperioden og bruge, når de får behov for det. Børnene kan i højere grad se muligheder og “udveje”.
Børnene synes, at det er blevet nemmere at snakke om de svære følelser. De har oplevet børnegruppen som et sted, man får hjælp til at snakke om sine problemer, kan “læsse af”, få råd og mod til hjemme at give udtryk for følelser og behov, og til hvordan man kan reagere, når man f.eks. bliver ked af det eller savner en forælder.

Da projektets metoder har været udviklet på baggrund af gruppeledernes faglige kendskab til børns udvikling og væsentlige modelteorier samt en gennemført refleksiv og skriftlig praksis, vil projektet kunne have betydning for og inspirere andre relevante faggrupper, der ønsker at etablere børnegrupper for skilsmissebørn.