Spring til hovedindhold

Når du får mistanke om seksuelle overgreb på børn

Hjemmeside skal hjælpe fagfolk og sundhedspersonale til at opdage flere overgreb og handle på det.

Hvad gør man som sundhedsperson, når man får mistanke om seksuelle overgreb på børn? Hvordan agerer man over for barnet og forældrene? Og hvem skal man henvende sig til for at få råd og vejledning?

Mistanken.dk er en hjemmeside med 15 korte film og undervisningsmateriale til sundhedsprofessionelle, lærere, pædagoger, politi og socialrådgivere. Materialet giver rådgivning om og indsigt i, hvordan man som fagperson kan og bør håndtere mistanke, udredning og afklaring af seksuelle overgreb mod børn og unge.

læs evt. mere på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside, som også henviser til kortfilmene  https://dsr.dk/fag-og-forskning/nyhed/naar-du-faar-mistanke-om-seksuelle-overgreb-paa-boern?utm_source=notifikationer&utm_medium=email