Spring til hovedindhold

Viden om alkohol

Alkohol er efterhånden en integreret del af dagliglivet, hvilket ikke blot ses på den måde vi er sammen omkring alkohol på. Siden 60´erne er alkohol efterhånden blevet en mere og mere integreret del af dagliglivet og det ses på forbrugstallene: I dag drikker danskere over 14 år i gennemsnit knap 12 ltr. ren alkohol om året, hvilket svarer til at alle unge og voksne danskere drikker tre hele flasker vodka hver måned – året rundt!

Ligesom alkohol kan være kilde til glæde og nydelse, kan den også give kilde til megen sorg og frustration. Et stort forbrug kan lede til overforbrug, som igen kan føre til misbrug og afhængighed af alkohol. Det antager man at der i dagens Danmark er ca. 160.000mennesker, der har. Disse mennesker er ikke blot “manden på bænken”, men for manges vedkommende ganske almindelige borgere; familiefædre, kollegaen, naboen, svogeren, sønnen og hende, der sidder ved kassen i Brugsen.

På denne side findes vejledning til børn, unge, familier samt til fagfolk, der gerne vil vide mere omkring alkohol og misbrug

Læs mere på sundhedsstyrelsen

Pressemeddelse fra Sundhedsstyrelsen: Massive problemer i de danske børnefamilier

“Et foruroligende stort antal danske børnefamilier har alkoholproblemer tæt inde på livet, viser helt nye tal. Det belaster alle i familien, men især børnene betaler en høj pris for at vokse op i hjem med et for stort alkoholforbrug.”

Mindst 122.000 danske børn vokser lige nu op med en mor eller far, der drikker for meget. Det viser nye tal fra den første egentlige undersøgelse på området, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed.
For mange børn er det forbundet med stor utryghed og uforudsigelighed og en angst for, hvad der venter dem, når de vender hjem fra børnehave eller skole. Det er en voldsom belastning for børnene, som har en markant højere risiko for fysiske og psykiske skader, for omsorgssvigt, incest, adfærdsvanskeligheder og skoleproblemer. Problemer som ofte rækker langt ind i voksenlivet, og som gør dem betydelig mere disponeret for kriminel adfærd og misbrugsproblemer.

Alligevel får børnene ofte ikke den støtte, de har behov for. ”Alkoholproblemer i børnefamilier er en af de væsentligste årsager til omsorgssvigt over for børn i Danmark”, udtaler specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Kit Broholm. ”Alkoholproblemer belaster børnene meget. Konsekvenserne på kort og lang sigt er så alvorlige, at professionelle er nødt til systematisk at spørge til forældres alkoholvaner, hvis de oplever børn, der ikke trives. Og omvendt skal børns trivsel undersøges, når man har en formodning om et alkoholproblem hos forældre” fortsætter hun.

Mere end hver tiende dansker vokset op med alkoholproblemer

Undersøgelsen viser, at i alt 632.000 nulevende danskere er vokset op i familier med alkoholproblemer. Selv om problemet er så udbredt, oplever næsten alle, at deres opvækst med alkohol er omgæret af et stort tabu. Et tabu, som bevirker en stor berøringsangst i forhold til at handle over for familier, hvor mor og far drikker.
”Desværre har vi skabt en alkoholkultur, hvor vi betragter problemer med alkohol som en privat sag. Vi blander os helst ikke, når vi ser personer i vores omgivelser, der drikker for meget – også selvom det bekymrer os”, siger Kit Broholm. ”Det tabu er vi nødt til at bryde for at sikre, at flere familier får den nødvendige hjælp. Det skylder vi især børnene, der i dag ikke kun oplever et svigt fra forældrene, men også fra samfundet og de voksne, der har ansvaret for dem i hverdagen.”

Revideret feb. 2016