Spring til hovedindhold

Mod en fælles indsats

Netværksarbejde til forebyggelse af kriminalitet bandt de 7 – 13 årige i flygtninge- indvandrefamilier.

Metodemodellen består af anvisninger til gennemførelsen af processuelle netværksmøder mellem traumatiserede flygtningeforældre og de professionelle fagpersoner, som arbejder med deres børn på tværs af kommunen. Rapporten giver anbefalinger til organisering og implementering af veldefinerede netværksmødeforløb samt metoder til gennemførelsen af systemisk mødeledelse.

Den netværksorienterede tilgang lægger vægt på inddragelse af forældrene, vidensdeling mellem professionelle faggrupper samt dialog og ansvarsfordeling mellem fagpersoner og forældre.

Metodemodellen skal skabe større forståelse og handlingskompetence mellem udsatte flygtningefamilier og kommunale institutioner, og den er således et væsentligt skridt i retningen mod en aktiv borgerinddragelse på børn- og ungeområdet.

Formålet med metodemodellen er:

  • At styrke og understøtte samarbejdet mellem traumatiserede flygtningeforældre og professionelle faggrupper omkring familiernes børn med henblik på forebyggelse af ungdomskriminalitet
  • At styrke og koordinere samarbejdet imellem kommunale faggrupper og institutioner med henblik på forebyggelse af ungdomskriminalitet
  • At forebygge ungdomskriminalitet blandt 7-13 årigebørn i flygtningefamilier gennem øget samarbejde og integration mellem forældre og professionelle samt professionelle faggrupper imellem. Metoden henvender sig til danske socialforvaltninger og øvrige forvaltninger, danske skoler, fritidsinstitutioner, PPR, praktiserende læger, politiet, SSP, støttekontaktordninger m.m.

Læs rapporten 2006 her