Spring til hovedindhold

Fakta om børn og røg


Udluftning beskytter ikke børn mod passiv rygning. Forældre skal helt ud i haven eller ned på gaden, hvis de vil beskytte deres barn mod røgen. Det ved mange forældre ikke.

Myter om hensynsfuld rygning

Mange forældre tror, de beskytter deres barn mod passiv rygning ved:

 • At lufte ud efter rygning.
 • At ryge under emhætten.
 • At ryge ud af vinduer eller døre.
 • Kun ryge i bestemte rum derhjemme.
 • At ryge når barnet er lagt i seng.

Udluftning er ikke nok

Tobaksrøg indeholder mere end 4.000 sundhedsskadelige stoffer. Når man lufter ud, forsvinder lugten af røg. Men de skadelige stoffer fra røgen sidder tilbage i støv, møbler, tæpper og ting op til flere måneder efter, cigaretten er slukket. Stofferne spredes fra rum til rum og kan spores i alle værelser i hjemmet, selvom der måske kun bliver røget i et enkelt rum.

Dét gør røg ved børn

 • Er generelt meget mere syge end andre børn.
 • Bliver oftere indlagt på hospitalet. 1.900 hospitalsindlæggelser af danske børn hvert år kan henføres direkte til passiv rygning. Det er 10 pct. af alle hospitalsindlæggelser af børn.
 • Har 2-4 gange så stor risiko for at få astma eller andre luftvejssygdomme.
 • Får langt flere mærkbare symptomer, hvis barnet allerede har astma. Barnet får flere astmaanfald og skal tage mere medicin.
 • Har formentlig større risiko for at få kræft – både mens de er børn og som voksne.

Røg i et barn

Der er gennemført en undersøgelse af et mindre barn, hvis forældre røg under emhætten, næsten altid med åbne vinduer og aldrig i soveværelserne. Forældrene var selv overbeviste om, at de beskyttede deres barn. En undersøgelse af cotinin-koncentrationen i barnets urin viste, at det havde optaget røg svarende til, at barnet selv røg tre-fem cigaretter om dagen. (Johansson et al, 2003 Lancet vol 361, May 24)

Røgen spreder sig

En svensk undersøgelse i et rækkehus viser, at der kan måles store koncentrationer af sundhedsskadelige stoffer fra tobaksrøg på 2. sal, selvom der kun bliver røget i et enkelt rum i stueetagen. Det er altså ikke nok, at begrænse rygningen til særlige rum derhjemme. De sundhedsskadelige stoffer vil alligevel spredes til hele boligen. Også til børneværelset og de øvrige rum, barnet opholder sig i.

Børn og passiv rygning i tal

Astma-Allergi Forbundet gennemførte i 2006 en undersøgelse af 1.164 familier, hvor mindst én af forældrene røg. Undersøgelsen viser at:

 • 66 pct. af børn i familier, hvor mindst én af forældrene ryger, er udsat for passiv rygning derhjemme.
 • Kun 32 pct. af de adspurgte mener, at deres børn er udsat for passiv rygning derhjemme.
 • Det tyder på, at mange forældre fejlagtigt tror, at børn kun er udsat for passiv rygning, hvis de opholder sig i rummet, mens der ryges.
 • 72 pct. er enige i, at deres barn bør vokse op i et røgfrit miljø.
 • Hele 27 pct. mener dog, at det er i orden dagligt at ryge i hjem, hvor der bor børn.

Den seneste store undersøgelse af danskernes sundhed og sygelighed foretaget af Statens Institut for folkesundhed i 2005 viste at:

 • 25 pct. af børn under 15 år bor i et hjem, hvor der ryges dagligt.
 • 22 pct. af børn bor i et hjem, hvor der ryges ind i mellem.

Læs mere om passiv rygning på www.cigiraffen.dk eller www.astma-allergi.dk