Spring til hovedindhold

Bydelsmødre – god integration

Har I Bydelsmødre i jeres Kommune og bruger I dem?

Forstil dig at komme til et nyt land med fremmede vaner, nyt sprog og ikke mindst en anderledes kultur. Det er virkeligheden for de kvinder, der hvert år kommer til Danmark og må se en ny tilværelse i øjnene. Som udenlandsk kvinde uden arbejde bliver man let isoleret, og for mange betyder tilflytningen et skift fra en travl hverdag med netværk til en ensom og lukket tilværelse. Det forsøger integrationsprojektet “Bydelsmødrene” at tage hånd om – et projekt, der i dag rummer mere end 400 viljestærke kvinder.

Der findes knap 40 forskellige Bydelsmor-grupper i Danmark – Bydelsmødre er en del af fonden for socialt ansvar. I nogle Kommune er det en selvstændig forening, men som understøttes af Kommunen, hvor sundhedsplejen f.eks. står for uddannelsen og rekruttering – sådan er det f.eks. i Skanderborg Kommune.

Bydelsmødrene har særlige forudsætninger for at hjælpe nydanske kvinder, fordi de selv har prøvet at komme til Danmark fra et andet land og taler kvindernes modersmål. Desuden gennemgår de et 14 ugers uddannelsesforløb til Bydelsmor. På forløbet får de viden om emner som børn, sundhed, kost, lokale forhold, danske samfundsforhold, rettigheder og pligter.

 

Læs mere om Bydelsmødre