Spring til hovedindhold

Advarsel mod risdrik til børn under 3 år

Fødevarestyrelsen den 17. maj 2013

Fund af små mængder af arsen (arsenik) i risdrik får nu Fødevarestyrelsen til at fraråde, at børn under tre år drikker risdrik.

Flere undersøgelser har gennem det seneste års tid vist, at der i risdrik forekommer arsen. Ikke i livstruende mængder men, dog i et omfang, der betyder, at små børn bør undgå risdrik i store mængder.

Årsagen til, at mindre børn ikke bør drikke risdrik, er at de får en væsentlig del af deres ernæring i flydende form. Særlig små børn under 10 kg bør ikke tilbydes risdrik som mælkeerstatning, da deres daglige indtagelse af arsen kan nå op på det niveau, som ikke bør overskrides.

Indholdet af arsen i risdrik er ikke på et niveau, der betyder, at der har været nogen umiddelbar sundhedsrisiko for de børn, der har drukket risdrik. Men for at reducere børnenes samlede indtag af arsen – og ud fra et forsigtighedsprincip – fraråder Fødevarestyrelsen derfor, at små børn får risdrik. De engelske og irske fødevaremyndigheder har valgt at informere på tilsvarende måde.

 

Arsen i fødevarer