Spring til hovedindhold

Spædbarnsdød og sundhedsfremme

Ditte Mehlsen, sundhedslejerske i Kolding og Fagligt Selskab for Sundhedsplejerskers repræsentant ved de to temadage i 2006 om spædbørnsdød i henholdvis Århus og Københaavn.

Vi ved, at den omsorg sundhedsvæsenet yder for forældre, der har mistet et barn, har afgørende betydning for deres videre liv. Det er afgørende, at der tages udgangspunkt i den enkelte forældres behov, samt at de fagpersoner, der er omkring familien, har en fælles viden om, hvordan omsorgen varetages bedst.

Landsforeningen Spædbarnsdød er en humanitær medlemsorganisation, hvor forældre og andre pårørende kan søge information og hjælp, hvis de har mistet et spædbarn. www.spaedbarnsdoed.dk her

På en temadag i 2006 blev forskning inden for omsorg ved spædbarnsdød fremlagt.

Målet med temadagen var, at sætte en debat i gang om, hvordan man organiserer indsatsen på de enkelte sygehusafdelinger til gavn og glæde for de familier, der mister børn.

Se Ditte Mehlsens referat fra temadagene her