Spring til hovedindhold

Kender du mødregrupperne `Ny mor i Danmark´?

Vidste du, at DRC Dansk Flygtningehjælp har et samarbejde med sundhedsplejen om mødregrupper for nybagte mødre med flugtbaggrund og ikkevestlig indvandrerbaggrund? Mødrene bliver henvist af sundhedsplejersken og får besøg af fx sundhedsplejen, tandplejen, sprogstimuleringskonsulenter og andre fagpersoner.

Som ny mor i Danmark kan det være uoverskueligt at deltage i traditionelle mødregrupper. Og det kan føre til ensomhed og isolation.

Derfor har DRC Dansk Flygtningehjælp et samarbejde med sundhedsplejen om at tilbyde alternative mødregrupper til nybagte mødre med flugtbaggrund og ikke-vestlig indvandrerbaggrund, som er nye i Danmark.

Mødrene bliver henvist af de kommunale sundhedsplejersker og har af forskellige årsager takket nej til traditionelle mødregrupper. Ofte er det på grund af manglende dansk- eller engelskkundskaber eller utryghed.

Mødregrupperne når mødre, som ellers er svære at nå
Mødregrupperne ´Ny mor i Danmark´er et trygt rum til at tale om, hvordan det er at blive mor og om børn, børneopdragelse, børnenes udvikling, familielivet og planer efter barslen. Og det er et trygt rum til at vedligeholde sine danskkundskaber.

Men mødrene udveksler ikke bare erfaringer og lærer af hinanden. De får også besøg af sundhedsplejen og andre fagpersoner, som de ikke bliver præsenteret for i en almindelig mødregruppe. Fx tandplejen, den lokale daginstitution, børnebiblioteket, en job- og uddannelseskonsulent eller en sprogstimuleringskonsulent.

Erfaringerne viser, at netværket øger mødrenes velbefindende og fremmer en tryg start på livet for de små babyer. Samtidig når mødregrupperne mødre, som det etablerede system ellers har svært ved at nå, og det er godt for integrationen.

Læs mere om mødregrupperne `Ny mor i Danmark´