Spring til hovedindhold

omskæring af drenge

I 2018 kom  et borgerforslag ang. en 18-års minimumsalder for rituel omskæring af raske børn. Den blev stemt til tops med 50.000 støtteerklæringer og blev vurderet i Folketinget, men blev stemt ned i folketingssalen,

Du kan se forslaget og læse mere ved at klikke på ” Vis på borgerforsklag.dk”

Det har dog ført til, at Styrelsen for Patientsikkerhed i 2020 har opdateret notatet ‘Omskæring af drenge’ fra juni 2013 for at få den nyeste viden om omskæring med. Notatet inddrager de nyeste studier og bidrager bl.a. med en ny vurdering af, hvor mange omskæringer der foretages årligt.      Læs det opdateret notat “omskæring af drenge”

Hele notatet på 151 Sider kan downloades her som PDF Notat om ikke terapeutisk omskaering af drenge februar-2020.pdf

 

Omskæring af drenge uden medicinsk indikation er etisk uacceptabelt, når indgrebet foretages uden informeret samtykke fra den unge, og et sådan samtykke kan reelt først  gives, når den unge er myndig, mener Dansk Sygeplejeråd.

Dermed står de største sundhedsfaggrupper i landet skulder ved skulder i spørgsmålet om drengeomskæringsproblemet. Danmarks læger og lægestuderende, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre og kliniske sexologer anbefaler et stop  for omskæring af raske drenge. Det samme gør Børnerådet, Børns Vilkår og Red Barnet, de nordiske landes børneombudsmænd og græsrødderne i Sex og Samfund International og Intact Denmark – Forening mod omskæring af børn. Samt ej at forglemme: 87% af befolkningen

Omskæring af drenge børn bør kun ske……

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker besluttede på generalforsamling den 12.maj 2014, at udsende en resolution om sundhedsplejerskers faglige holdning til rituel omskæring i Danmark.

Læs resolutionen om rituel omskæring af børn

Revideret  d.23.05.23 Kirsten Birk