Spring til hovedindhold

Hygiejne i daginstitutionerne

Håndbog om hygiejne

Håndbog om hygiejne

Sundhedsstyrelsen har publiceret “Haandbog om hygiejne 2019

Sammen med håndbogen udgiver Sundhedsstyrelsen tre små film om håndvask med børn, om korrekt hygiejne på puslepladsen og om hygiejne ved bleskift. Desuden er der udarbejdet grafisk materiale, der kan printes, lamineres og hænges op i institutionen.

link til sst og film

Se også Inspiration til hygiejneindsatser i daginstitutioner udarbejdet af Komiteen for Sundhedsoplysning

Find hele inspirationskataloget på antibiotikaellerej.dk,
hvor der findes mere viden og en række materialer
om hensigtsmæssig brug af antibiotika.

Brug gerne kataloget som inspiration til hvordan I kan opbygge et årshjul, hvor daginstitution og
sundhedspleje tager relevante emner op, der kan bruges i hverdagen. Fx i vintersæsonen kan der
sættes fokus på forkølelse og influenza: hvordan pudser vi næse, hvor skal papiret smides ud,
hvordan vasker vi hænder, og hvad skal man huske, når man har været på toilettet. Ideerne har
I helt sikkert mange af derude, men forhåbentlig kan I bruge kataloget til at blive yderligere inspireret.
Vi håber også, at kataloget kan være et springbræt til, at endnu flere daginstitutioner og sundhedsplejersker
arbejder aktivt med forebyggelse gennem udbredelse af viden til forældre og på den
måde bidrage til, at vi kan mindske sygefraværet og antibiotikaforbruget for børnene, forældrenes
og pædagogernes skyld.

Daginstitutioner og småbørnsområdet
Susanne Rank Lücke
Sundhedsplejerske
Formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker