Spring til hovedindhold

Amning

Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at spædbørn ammes fuldt de første 6 måneder, idet de fleste børn kan trives på modermælk i 6 måneder.

Delvis amning til 12 måneder evt. længere.

Klik på PDF’ filen nedenfor for at læse om  amning.

 

Ny klinisk retningslinje om etablering af amning

Den klinisk retningslinje indeholder konkrete handlingsanvisninger indenfor fem kliniske problemstillinger i forbindelse med moderens etablering af amning af et rask barn født til tiden og munder ud i følgende fem anbefalinger:

 

  1. Giv mor og barn mulighed for uforstyrret hud-mod-hud kontakt i forlængelse af fødslen, indtil barnet har suttet på brystet første gang eller er faldet i søvn. Dette gælder efter såvel vaginal fødsel som efter kejsersnit (stærk anbefaling).
  2. Det er god praksis at anbefale forældre, at barnet lige fra fødslen ammes efter behov med fri adgang til brystet. Gerne 8 gange i døgnet eller mere fra dag 2 (god praksis anbefaling).
  3. Det er god praksis at inddrage moderens oplevelse af amning på lige fod med sundhedspersonalets observationer, når sundhedspersonalet vejleder i effektiv sutte- og ammeteknik (god praksis anbefaling).
  4. Det er god praksis, at sundhedspersonalet først identificerer den mulige årsag og dernæst tilbyder vejledning i effektiv sutte- og ammeteknik (se fokuseret spørgsmål 3), når mødre har tilige ammeproblemer, hvor barnet har svært ved at få fat på brystet. Der er konsensus blandt arbejdsgruppens medlemmer om, at det ikke er god praksis som førstevalg at introducere suttebrikker til mødre, hvor barnet har svært ved at få fat om brystet (god praksis anbefaling).
  5. Giv faderen mulighed for at blive inddraget i ammevejledningen (stærk anbefaling)  Quick guide

Nye kliniske retningslinje om etablering af amning efter fødsel

Revideret 25.04.2021 Kirsten Birk 

Nyrevideret udgave af  ”amme-håndbogen”

Kun de afsnit af bogen, hvor der er sket væsentlige ændringer i, er blevet revideret. Det drejer sig blandt andet om teksten om suttebrikker, alkohol og amning, hypoglykæmi, manglende eller dårlig trivsel, samt stramt tungebånd.

https://www.sst.dk/da/nyheder/2018/~/media/179EA85F7F1B4A48A97E908AC2FA9012.ashx Amning – en håndbog for sundhedspersonale