Spring til hovedindhold

Børn i et nyt Land

Sundhedsstyrelsen udgiver Sunde børn i et nyt land 0-2 år  på 5 forskellige sprog.

Desuden findes mange andre publikationer på flere forskellige sprog – En stor hjælp til sundhedsplejersken i kontakten med familier af anden etnisk bagrund.

F.eks. Sunde vaner før, under og efter graviditet og pjecer til gravide acylansøgere og andre som er helt nye i Danmark Ny i Danmark Graviditet og fødsel

Sundhedsstyrelsen har ligeledes udgivet en samlet PDF fil med Materiale målrettet Etniske minoriteter i Danmark

Sprogstimulering er vigtig og denne film “Sprog er en gave fra mor og far” findes på 7 forskellige sprog og kan bl.a. bruges når sundhedsplejen agitere for at et barn skal i dagtilbud.

Filmen er til forældre til tosprogede børn.  Barnet klarer sig bedre i skolen, når det kan mange ord. Det viser flere undersøgelser. Det forventes at børn kan 10.000 danske ord inden skolestart. Så det er vigtigt at komme tidligt i gang.
Man lærer et sprog ved at bruge det. I skal derfor tale meget med jeres barn. Når man kan et ord på ét sprog, så er det lettere at lære det på andre sprog.
I denne film viser pædagoger og forældre eksempler på, hvordan et barn støttes til at lære både forældrenes modersmål og dansk.
Filmen: “Sprog er en gave fra mor og far” kan hentes herunder på 7 forskellige sprog

Sprog er en gave på 7 forskellige sprog

 

Sprog er en gave – Se den på dansk her